Maquette Kasteel Montfoort - Oud Montfoort

Maquette van Kasteel Montfoort in aanbouw

8 nov. 2023

Hoe zag Kasteel Montfoort er vroeger uit?

Dat vroegen we ons af toen we bezig waren met de voorbereiding van de expositie Kasteel Montfoort. Het (b)leek dat verschillende gegevens elkaar tegenspraken. Toch wilden we het graag weten.

Er zijn meerdere gravures, het kasteel is daarbij te zien van verschillende kanten, zelfs schuin van boven. Er zijn ook stadsplattegronden, zoals die van Blau, waarbij het kasteel rechthoekig lijkt. En er zijn gedeeltelijk gegevens uit opgravingen, eind tachtiger jaren van de vorige eeuw.

Uit al die gegevens komen er een paar zaken die overal min of meer het zelfde zijn, maar ook grote verschillen en tegenstrijdigheden. Een paar zaken weten we zeker:

  • Het was een ringburcht met een latere aanvulling in de vorm van een niervormige voorburcht;

  • De ringburcht had een diameter van ca. 40 m en een muurhoogte van ca. 13 m (dak niet meegerekend;

  • Er was een aanvankelijk 30 m brede gracht rondom het geheel én tussen voorburcht en hoofdburcht;

  • Er was een donjon, een versterkte woontoren, van ca. 25 m hoog en gebouwd van tufsteen;

  • Van verschillende vertrekken is het gebruik bekend, maar niet de plaats binnen het complex, behalve van de kapel die bij het kasteel hoorde.

  • De muren waren ca. 1,20 dik en hadden op sommige plaatsen steunberen en/of versterkingsbogen aan de binnenzijde.

Met deze gegevens gingen we aan de gang en tekenden een zo waarheidsgetrouw mogelijke reconstructie (betrouwbaarheidspercentage tussen de 30 en 60%?) en die reconstructie wordt nu op schaal nagebouwd. In principe elke donderdagmorgen en o.l.v. meester-maquettebouwer Jan van Loon.

Loop eens langs als er gewerkt wordt of als stadsmuseum De Knoperij open is. En zie de maquette groeien.

Stadsmuseum De Knoperij - Oud Montfoort

Bekijk de maquette in stadsmuseum De Knoperij

Blijf verbonden

Ontvang 6x per jaar onze nieuwsbrief.