Stichting Oud Montfoort

Oudheidskamer Montfoort

Home Over de stichting

De huidige bestuurssamenstelling is als volgt:
Voorzitter: Lex van Wijk
Secretaris: Kees Bazuine
Penningmeester: Peter Gruters
Algemeen lid: Charlotte Kling
Algemeen lid: Peter Versloot

Geschiedenis

Zie hier het beleidsplan

Zie hier de statuten