De huidige bestuurssamenstelling is als volgt:
Voorzitter: Lex van Wijk
Secretaris: Erik Vergeer
Penningmeester: Peter Gruters
Algemeen lid: Charlotte Kling
Algemeen lid: Peter Versloot

 

Zie hier het Jaarverslag en beleidsplan Stichting Oud Montfoort

Zie hier de statuten