Nieuwsbrief 5

Uitgegeven op: 7 februari 2020

Website: www.oudmontfoort.nl
Mail: info@oudmontfoort.nl
KVK-nummer: 74566869
RSIN: 859950918
Rekeningnr.: NL70 RABO 0341565962

In dit nummer:
1. Een eigen onderkomen voor de SOM!
2. Hoeveel moet u er nog?
3. 75 jaar bevrijding
4. Samenwerking SOM en VOL met OMD
5. De Oude Hollandse Waterlinie
6. Agenda

Een eigen onderkomen voor SOM!
Al meer dan 40 jaar bevinden de schatten van Montfoort zich in de opslag. De laatste jaren was dat in de kelder van het Huis van Montfoort. Sinds eind 70’er jaren bekommeren vrijwilligers zich om die schatten. Steeds weer nieuwe vrijwilligers droomden van een eigen onderkomen. Soms waren ze er dichtbij, maar steeds weer lukte het (net) niet.

Eind 2018 startte er weer een nieuwe groep vrijwilligers rond een oude getrouwe: Bernhard Weber. Deze groep had opnieuw de grote wens om de mooie oudheden die zich in de kelder bevinden, en de vele wetenswaardigheden te kunnen tonen in een eigen onderkomen. Als nieuwe ‘strategie’ werd nu een stichting opgericht: Stichting Oud Montfoort.

En nu is het wonder geschied! De SOM kan, in ieder geval tijdelijk tot en met september, het pand Keizerstraat 25 (voorheen Blokker/Daags) in gebruik nemen, met uitzicht op een langere periode. Om dit te realiseren is moet er een hoop gebeuren en de SOM heeft er alle vertrouwen in dat velen ons zullen willen steunen om deze kans tot een succes te maken. Wilt u ons helpen om van dit initiatief een succes te maken? Dat kan als volgt:

Word vriend/donateur  van Stichting Oud Montfoort:
Help ons met uw jaarlijkse bijdrage of een eenmalige gift in geld of natura om verhalen over de geschiedenis van Montfoort te behouden en toegankelijk te maken voor het publiek.
(Wist u dat de SOM een culturele ANBI status heeft en dat uw gift dus voor 125% aftrekbaar is?)
 
Word Klusvrijwilliger
Doneer tijd en kennis en help met het opknappen van de ruimte aan de Keizerstraat, tussen februari en eind april.
 
Word Winkelvrijwilliger
Help ons door vanaf 1 mei ongeveer een dagdeel per week/per twee weken de nieuwe ruimte in de Keizerstraat te bemensen.

Mail voor meer informatie naar:
Peter Gruters (penningmeester): pcjgruters@hotmail.com;
Lex van Wijk (voorzitter): info@oudmontfoort.nl / lexvanwijk@home.nl

Keizerstraat 25: het pand dat de SOM tijdelijk mag gebruiken.
(Foto: Fotograaf onbekend)

Hoeveel moet u er nog?
Dit is op dit moment een veel gehoorde vraag in Montfoort. Na een wat aarzelend begin is de verzamelkoorts toegeslagen. Kleine en grote groepen verzamelaars komen bij elkaar om dubbele plaatjes te ruilen. Op sociale media en via de mail worden lijstjes met dubbele plaatjes gedeeld, maar ook lijstjes met ontbrekende nummers.

Het verzamelalbum
Heel Montfoort plakt: 30 mensen bezochten de ruilochtend bij Marja en Johan Hanko.
(Foto: Fotograaf onbekend)

75 jaar bevrijding
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Maar hoe verliep de oorlog in Montfoort? Werd er veel geleden? Werd er verzet gepleegd? Hoe zat het met de evacués die in onze stad opgevangen moesten worden? En Montfoort werd pas een paar dagen later bevrijd van de Duitsers, hoe zit dat precies?
                Een werkgroep van de SOM houdt zich op dit moment bezig met die vragen en hoopt daar in de Bevrijdingskrant over te kunnen schrijven. De Bevrijdingskrant is een uitgave van diverse organisaties uit Montfoort onder leiding van het 4/5 mei ComitĂ© Montfoort.

Samenwerking tussen SOM en VOL met OMD
Voor niet ingewijden is dit misschien een cryptische kop, daarom een uitleg. De Open Monumentendag (OMD) werd al jaren georganiseerd door de Stichting Open Monumentdag Montfoort Linschoten (OMDML). Sinds een jaar of zes is er in Linschoten de Vereniging Oud Linschoten (VOL) en die vereniging nam steeds meer plaatselijke taken rond de OMD op zich en kwam ook zelf met initiatieven. Sinds april 2019 is er een Stichting Oud Montfoort (SOM) en ook de SOM ging actief aan de slag met de OMD. Dus staken de Stichting OMDML en de besturen van VOL en SOM de hoofden bij elkaar en namen ze het besluit om samen te gaan werken. Daar hoort en leest u ter zijner tijd meer van.

De Oude Hollandse Waterlinie
In 1672 werd tussen Muiden en de Lek een effectieve verdedigingslinie, een waterlinie, aangelegd om de Fransen tegen te houden. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. Bij Linschoten was de Linie heel smal. Hier werd later de Linie van Linschoten aangelegd.
 
Verborgen in het Linschoter landschap ligt dit deel van de Oude Hollandse Waterlinie. Deze verdedigingslinie was meer dan een kilometer lang, had wallen van vier meter hoog en werd omringd door grachten. De linie vervulde een belangrijke rol tegen de vijand. Vanaf de 19e eeuw werden de hoge grondwallen afgegraven en de grachten gedempt. Restanten van het verdedigingswerk zijn nu alleen nog herkenbaar aan de bomen die groeien in de voormalige grachten.
 
Vereniging Oud Linschoten organiseert een lezing over de Oude Hollandse Waterlinie op zaterdag 8 februari. Historicus en waterlinie-expert Kees van Maastrigt zal over het doel en locatie van deze historische verdedigingslinie vertellen. Aanvang lezing: 10.30 uur in De Brede Vaart, Laan van Rapijnen 36A. Gratis toegang.

Agenda: SOM actief
19 februari, van 19:00 tot 21:00 uur Ruilbeurs Jumbo-verzamelalbum. Oude Stadhuis           
19 maart 2020 om 19:30 uur: Oud Montfoort-avond in St Joseph (Cult. Montfoort)