Nieuwsbrief 14

Nieuwsbrief # 14 Stichting Oud Montfoort
Openingstijden Stadsmuseum en TIP De Knoperij
-Woensdag van 13:00 tot 16:00 uur
-Vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur
-Zondag t/m dinsdag en donderdag alleen op afspraak.
Zie ook www.oudmontfoort.nl
In dit nummer:
Van de redactie
Terugblik op Open Monumentendag
Van Top tot Teen
Nieuwe kunst: Landschappen van Maas van Vliet
Rabo clubactie
Boekentafel
Cadeau-shop nu met zijden shawls
Oproep RHC
Van de redactie U ontving onze laatste Nieuwsbrief in juni. Dat is al weer even geleden. En nu dan een iets langere Nieuwsbrief nr 14.

Deze zomer stond de expositie in het teken van de Hollandsche IJssel. Alles wat op, in en aan de IJssel gebeurde, kreeg aandacht. Veel Montfoorters, maar zeker ook de ‘bootjesmensen’ waren enthousiast over dit thema. U leest in deze Nieuwsbrief o.a. over de Open Monumentendag (OMD) en de LEGO-wedstrijd en over ‘Van Top tot Teen’.

Als u binnenkort weer eens langskomt in De Knoperij is er een nieuwe historische expositie te zien, is er nieuwe kunst en liggen er weer nieuwe zaken op de museumtafel. De corona-maatregelen zijn grotendeels achter de rug, dus plan weer een bezoek aan uw eigen Stadsmuseum.
Open Monumentendag 2021 Het Open Monumentenweekend is zo’n activiteit waar je als organisatie eigenlijk bijna een heel jaar naar toe leeft. Dat begint al in januari als het jaarthema bekend gemaakt wordt. Dan volgen er inspiratiebijeenkomsten en daarna ga je als organisatie zelf aan de slag. Hoe pakken we het thema in onze gemeente op? Welke monumenten passen bij het thema? Wie gaan we daarvoor benaderen? Wat doen we met en voor de kinderen? Enzovoort.

Het thema van 2021 was ‘Mijn monument is jouw monument’. Niet helemaal een makkelijk thema. Montfoorters zijn trots op hun stad en hun monumenten en die trots delen we graag met de bezoeker van buiten. Dus dat deel zat alvast goed. Op vrijdag ontvingen we meer dan 200 kinderen van groep 8 voor een bezoek aan de Hervormde Kerk en de RK kerk.
Vier monumenten openden zaterdag hun deuren. In de middag waren er twee stadswandelingen met enthousiaste groepen deelnemers. (Eén daarvan liep in goed overleg zelfs een uur uit!) In samenwerking met de Steenfabriek werd een Lego-bouw-actie bedacht. Deelnemende kinderen konden thuis of bij de SWOM in de Steenfabriek hun eigen monument maken. De bouwwerken die dat opleverde werden tentoongesteld in de etalage van De Knoperij. Een jury bekeek de resultaten en de burgemeester deelde de prijzen uit.

En ondertussen boekte De Knoperij het hoogste aantal bezoekers (64) op één dag. Een speciaal woord van dank aan Eduard Treur voor de coördinatie.
Nieuwe expositie ‘Van Top tot Teen’
In het depot van Stadsmuseum De Knoperij bevinden zich tal van voorwerpen die te maken hebben met de geschiedenis van Montfoort. Veel van die voorwerpen werden gebruikt bij ambachten en beroepen.

Toevallig is oktober de maand van de geschiedenis en is het thema ‘Werk’. Mooi dus dat De Knoperij uitpakt met een expositie ‘Van Top tot Teen’, waarbij drie ambachten belicht worden: Kappers (top), schoenmakers en klompenmakers (de tenen).

Deze expositie kwam tot stand met vele bruiklenen van enthousiaste Montfoorters.
Bij ons vooronderzoek troffen we in het begin van de 19e eeuw nog geen kappers aan, wat niet wil zeggen dat ze er niet waren. Mannen lieten zich vaak eenmaal per week scheren bij de barbier die ook chirurgijn was. En een chirurgijn was er wel. Jan Rombach woonde in het westelijk deel van de Hoogstraat, net voorbij de steeg naar Onder de Boompjes, nu Hoogstraat 46 (Van Wijngaarden). Mogelijk dat stadsheelmeester Rombach, vaardig met het mes, ook de mannen schoor.

Er is meer te zien en te lezen over de kappers in Montfoort. o.a. over vier generaties Moolenaar.
Schoenmakers zijn er al heel lang, ook in Montfoort. Wist u dat twee eeuwen geleden de schoenmakers in Montfoort hun eigen leerlooijerij hadden? Er waren drie leerlooiers, tevens schoenmaker: Een aan de Achterbaan; een tweede in de Zevenhuisstraat, bij het poortje in de stadsmuur en de derde aan de IJssel, wat nu Onder de Boompjes is (behorend bij Hoogstraat 24, Since 04).

Vijftig jaar geleden waren er ook nog diverse schoenmakers actief. Denk maar aan Wensing met de vader van Fred Dewachter als schoenmaker, Jan en Wil Plomp, Karel Koster, Martha Koster en Paul Koster die de zaak overnam van Joop Overkamp. Leuk detail: Schoenmaker Paul Koster in de Achterstraat woont op de plek waar tweehonderd jaar geleden de leerlooijerij was van schoenmaker Johannes van Kouwen!
Heeft u enig idee wat een cafetaria met klompen te maken heeft?
Zo’n 60 jaar geleden kende Montfoort nog drie klompenmakers: Van der Wijngaard op Heeswijk, Baars op de hoek van het IJsselplein en Vergeer in de Schoolstraat. Van Co van der Wijngaard toont de expositie mooie foto’s, ook een paar grote.

Mensen die dagelijks op klompen liepen, versleten zo’n drie paar per jaar. De klompenmaker had dus altijd wel werk, hoewel op boerderijen in de winter ook wel zelf klompen werden gemaakt.

Kijken we verder terug, naar het begin van de 19e eeuw, dan zien we op de eerste kadastrale kaart van Montfoort vier klompenmakers binnen de muren van de stad. Jan Storman in de Heiliglevenstraat, Hendrik Strijl in de Keizerstraat (nu Da Pino), Herman Spijkerman die meerder panden in bezit had, zowel in de Hoogstraat als in de Keizerstraat en Johannes van der Hulst in de Hoogstraat, nu Hoogstraat 60: Cafetaria In de Houten Klomp! Heeft die naam mogelijk iets te maken met het feit dat daar ooit een klompenmaker woonde?

Kom binnenkort eens langs en bekijk de gehele expositie, waaronder een kaart waarop te zien is wie in 1830 waar zijn ambacht uitvoerde én lees de verhalen. In de etalage vindt u weer een raadobject. Zie foto. De expositie loopt tot begin januari.
Maas van Vliet, landschapsschilder uit Montfoort Maas van Vliet, Montfoorter, schildert al bijna zijn hele leven. Hij verkende verschillende stijlen en onderwerpen, maar bleef ‘hangen’ bij de landschappen. In zijn jeugd was Maas veel te vinden in de natuur. Het weidelandschap en de rust die daar heerste, sprak hem geweldig aan. Hij zoog het landschap in zich op, zou je kunnen zeggen.

Het landschap verandert. Er wordt gebouwd en gemoderniseerd, maar het landschap knapt daar vaak niet van op: nieuwbouwwijken, industrie, grote hallen en stallen. Sloten die rechtgetrokken worden, vee dat in de loopstal blijft, oude bomen die verdwijnen …

Maas schildert het landschap zoals hij zich dat herinnert en het landschap zoals hij dat graag zou zien. Een tikje romantisch en zeker ook nostalgisch, maar prachtig geschilderd met mooie, soms dramatische luchten.

Het is de moeite waard om eens te komen kijken en mocht u overwegen om iets te kopen, dat kan. U overlegt dan zelf met de kunstenaar.
RABO Clubactie Heeft u een bankrekening bij de RABO én bent u lid van de RABObank? Dan kunt u in deze periode stemmen op maatschappelijke organisaties in Montfoort e.o. U heeft vijf stemmen en elke stem levert de organisatie een bedragje op.

Afgelopen twee jaar deed de Stichting Oud Montfoort ook mee en dat leverde steeds een mooi bedrag op. Uiteraard hopen we dat u dit jaar (weer) op ons stemt.
Van de boekentafel
Midden in het Stadsmuseum staat een tafel met boeken, streekproducten en geschenken. De boeken hebben alle een relatie met Montfoort. Zo is het (nieuwe) boek over het Stadspark ook bij De Knoperij te koop. Bijna twee jaar geleden startte de JUMBO met het historische verzamelalbum. In De Knoperij zijn nog enkele boeken te koop, een paar met losse plaatjes (zelf inplakken) en een paar die wij voor u ingeplakt hebben. Misschien iets voor u zelf of als geschenk?

Nieuw op de boekentafel: enkele oude exemplaren van Heemtijdinghen jaargang 10, nr. 2 (1974) van de SHHV met een artikel over de eerste Burggraven van Montfoort.

Loop eens binnen en kijk of er iets voor u bij zit.
Cadeau-shop
Nettie Kuijer maakt zijden shawls. Deze shawls zijn hand beschilderd op echte zijde. Fraai om te zien en heel prettig in het dragen. Nu te koop in De Knoperij. Kom het zelf ervaren!

Diverse Montfoortse kunstenaars hebben kleine, betaalbare cadeautjes gemaakt. De cadeau-maand komt er weer aan, dus loop binnen en maak een keuze. Elk cadeau is uniek en nergens anders te koop.

De Knoperij verkoopt ook enkele streekproducten: Stroopwafels van de Molen, sappen van Van Lint, bijzondere jams van Wilma Versloot en honing uit de streek.

Voor alle boeken, kunst en streekproducten geldt dat u met uw aankoop het voortbestaan van De Knoperij ondersteunt.
 
Steun ons Vrienden van de Stichting Oud Montfoort steunen ons met een bedrag van € 20 of meer per jaar. Door deze steun kunnen wij jaarlijks rekenen op een vast bedrag, wat de exploitatie van De Knoperij aanzienlijk vergemakkelijkt. Draagt u de geschiedenis van Montfoort en ons een warm hart toe, overweeg dan eens om Vriend te worden. Voor meer informatie kunt u terecht op onze site.
Vrijwilligers gezocht bij het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard voor crowdsourcingproject Montfoort
 
Het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard is begonnen met een nieuw crowdsourcingproject en is hiervoor opzoek naar vrijwilligers die mee willen helpen. Het gaat om het digitaal ontsluiten van de bevolkingsregisters van 1890-1899 van Montfoort. Het resultaat komt vervolgens op de website te staan en is dan voor iedereen goed doorzoekbaar. Wilt u meehelpen om onze collectie uit te breiden en het genealogisch onderzoek naar de Montfoortse stedelingen te vergemakkelijken? Kijk op www.rhcrijnstreek.nl/bronnen/crowdsourcing/ en meld u aan. U kunt direct aan de slag!
 
Wees loyaal, koop lokaal
Nieuwe aanwinsten
Wie wat bewaart, die heeft wat In deze rubriek laten we u graag een deel zien van wat de SOM ontvangt vanuit de Montfoortse samenleving. Soms een klein en bijzonder voorwerp, de andere keer een bodemvondst of een complete ‘Montfoort verzameling’. De SOM is er blij mee en bewaart het daarom voor het nageslacht en zal er uit putten voor exposities en publicaties.

Wie wat bewaart, die heeft wat en de SOM bewaart het graag.
Haalmes Naar aanleiding van de expositie Van Top tot Teen ontvingen wij dit prachtige stuk klompenmakersgereedschap van de heer Harm Hoogenboom uit de Molenstraat. Hartelijk dank!
Steun ons en wordt vrijwilliger Wilt u meer weten over de geschiedenis van Montfoort en wilt u ons helpen deze kennis te delen met anderen? Wordt dan vrijwilliger bij de SOM.
Voor meer informatie mail of bel Lex van Wijk (voorzitter, tel. 06-2242 7484) of bezoek onze site.
Er zijn verschillende taken waar we nog mensen voor nodig hebben:gastvrouwen en -heren in De Knoperij,hulp bij het inventariseren en ordenen van de collectie;hulp bij onderzoek in eigen collectie en archieven elders;administratieve hulp, ook op financieel gebied.Werktijden in overleg.
Wat we te bieden hebben: een prettige werksfeer met leuke collegae en veel voldoening.

Met meer vrijwilligers kan De Knoperij vaker open en kunnen we ook meer doen aan onderzoek en publicaties.
Stichting Oud Montfoort
Opgericht 12 april 2019
www.oudmontfoort.nl  Mail: info@oudmontfoort.nl
Postadres: Kasteelplein 5, 3417 JG  Montfoort
Bezoekadres: De Knoperij, Keizerstraat 25, 3417 EA
Rek.nr. NL70 RABO 0341 5659 62
KvK: 7456 6369

Bestuur:
-Lex van Wijk, voorzitter, lexvanwijk@home.nl
-Erik Vergeer, secretaris, reegrev@gmail.com
-Peter Gruters, penningmeester, tel. 06-1190 7746
-Peter Versloot, bestuurslid, tel. 06-4665 1411 
Comité van Aanbeveling Burgemeester P. van Hartskamp.
Oud-burgemeester  J.C. de Jong
Ondernemer W. van den Pol
Knooppunt voorzitter  Th. van Kortenhof