Nieuwsbrief 12

Nieuwsbrief # 12 Stichting Oud Montfoort
Openingstijden stadsmuseum en TIP De Knoperij
in verband met de Covid-19 maatregelen tijdelijk gesloten
Zie ook www.oudmontfoort.nl
In dit nummerWinter, vroeger en nu
IJsclub Montfoort draagt oude archief over aan de SOM
Geef de winter kleur
60 jaar Knopenbad Montfoort
De Knoperij gaat Nuts!
Nieuwe aanwinsten
Jaarverslagen
Agenda
Gluren bij de buren
Winter, vroeger en nu
Nieuwe expositie
De Knoperij is dicht. Helaas. Ten gevolge van de Covid 19-maatregelen zijn alle musea tot ten minste 2 maart gesloten. Maar op de planning stond wel een nieuwe expositie. Na de expositie Boerenleven zouden we een winterexpositie doen. We hadden al een geweldig aanbod van Leo van den Berg en een leuk idee voor een mini-stijlkamer.

Gelukkig is De Knoperij voorzien van hele grote etalageramen, dus draaiden we de expositie naar buiten. Kom dus kijken in de Keizerstraat! Er is weer veel te zien, met als topstukken:De arrenslee of tikker uit 1910 (bruikleen van Leo van den Berg)De mini-stijlkamer: ‘warm rond de kachel ‘De notulenboeken van de IJsclub Montfoort (1888)
En wie weet er nog wat eierkolen zijn?
Vaker licht
Omdat De Knoperij nu permanent gesloten is, zijn we aan het experimenteren met een verlichte expositie. Het is donker weer, mensen gaan vaker wandelen, ook ’s avonds en dan is het fijn als er ook wat te zien is. Maar ook dat de teksten te lezen zijn. Vandaar dat we nu vaker de etalagelichten aandoen.
Huis van Montfoort
De vitrines van SOM en VOL in de hal van het Huis van Montfoort zijn ook ingericht in het teken van de winter. Sta er eens bij stil als u er toch moet zijn.
Steun ons
Dat kan ook met een eenmalige gift. Door de coronapandemie heeft de SOM sinds half december geen inkomsten meer. Ook met een eenmalige gift zijn wij blij!
NL70 RABO 0341 5659 62
IJsclub Montfoort draagt oude archief over aan de SOM
De IJsclub Montfoort is de oudste vereniging van Montfoort. Opgericht in 1888! Ze zijn gehuisvest in een houten verenigingsgebouw en, ondanks menig jaar zonder ijs, erg actief, zoals onlangs nog een succesvol curlingtoernooi in samenwerking met STAM en St. Joseph.

Vanwege de respectabele leeftijd van de IJsclub hebben ze ook een bijzonder archief. Tijdens een ledenvergadering werd ingebracht dat het eigenlijk beter was om voor het oude archief een veilige plek te zoeken. Daarbij viel de keuze op de SOM.

De officiële overdracht door voorzitter Frans van Lint was op 3 februari. SOM-voorzitter Lex van Wijk dankte de IJsclub Montfoort hartelijk en beloofde goed voor deze stukken te zullen zorgen. Enkele bijzondere stukken: twee oude notulenboeken, schaatsmedailles en de trommel met entreekaartjes (à ƒ1,00 per stuk) liggen nu in de vitrine van de hierboven genoemde Winterexpositie.

 
Steun onsVrienden van de Stichting Oud Montfoort steunen ons met een bedrag van € 20 of meer per jaar. Door deze steun kunnen wij jaarlijks rekenen op een vast bedrag, wat de exploitatie van De Knoperij aanzienlijk vergemakkelijkt. Draagt u de geschiedenis van Montfoort en ons een warm hart toe, overweeg dan eens om Vriend te worden. Voor meer informatie kunt u terecht op onze site.
Geef de winter kleur
De winters in Nederland zijn tegenwoordig vaak grauw en grijs. Hoewel, op het moment van schrijven zit er sneeuw in de lucht en wordt er strenge vorst voorspeld.

Na een lange sluiting mogen de scholen weer even open, om een week later al weer dicht te gaan voor de voorjaarsvakantie.

De Knoperij is voorlopig nog gesloten, maar wil wel graag de bewoners van Montfoort betrokken houden en dan niet alleen de volwassenen.

Drie redenen voor de stichting om een kleurwedstrijd te organiseren: ‘Wie maakt de meest winterse plaat?’ Vier afbeeldingen van oud Montfoort werden omgewerkt naar een kleurplaat. Deze kleurplaten zijn te downloaden van onze website www.oudmontfoort.nl, maar ook af te halen bij de Jumbo, de Albert Heijn, de beide bakkers, de kaasboer en de slager.

De tekeningen kunnen ingeleverd worden door ze voor 1 maart door in de brievenbus van De Knoperij te gooien, Keizerstraat 25. Met leuke prijsjes voor de jeugd. Maar volwassenen mogen ook mee doen! Zij doen mee voor de eer en eeuwige roem!
Binnenkort: Nieuwe gastexpositie
60 jaar Knopenbad Montfoort
In 1961 ging het door de bewoners van Montfoort gebouwde Zwembad van start en het gaat nu zijn 60ste seizoen in.

Ter gelegenheid van dit 60-jarig bestaan is er een Jubileumcommissie gevormd die dit seizoen allerlei activiteiten organiseert voor jong én oud en voor de bedrijven die het zwembad altijd een warm hart toedragen.

Als start van het jubileumjaar is er van 1 maart tot 1 mei een tentoonstelling te zien in het stadsmuseum “De Knoperij” in de Keizerstraat over het wel en wee gedurende die zestig jaar. 

Er is een diaserie te zien en oude filmpjes van gebeurtenissen in het zwembad. Verder veel oude en nieuwe foto’s van vroeger en er komt een zwembadje met de hele bekende zwembadiconen op ware grootte en met vele voorwerpen uit het unieke zwembad.
 
U bent van harte welkom om de tentoonstelling te bezoeken en wellicht herkent u zichzelf op een van de foto’s, dia’s of film.
 
Wees loyaal, koop lokaal
De Knoperij gaat Nuts!
Vanaf half maart in De Knoperij
Het lijkt zo vanzelfsprekend: je doet de kraan open en er is water, je hebt licht en verwarming waar en wanneer je dat wilt. En al je afvalwater gaat ongezien ondergronds naar de waterzuivering om als schoon water weer de IJssel in te stromen.

Nog maar iets meer dan honderd jaar geleden was dat allemaal niet vanzelfsprekend. Straatverlichting op petroleum, (vervuild) water uit de put, pomp of de gracht en je behoeften deed je in het gemak, dat voor het gemak boven de gracht was gebouwd. Ook het waswater kwam uit de gracht of de IJssel. Niet gek dat het met de volksgezondheid slecht was gesteld.

Vanaf half maart in De Knoperij: het verhaal van de grote (hygiënische) verandering in Montfoort. Er kwam riolering, gas, waterleiding en even later ook elektriciteit. Hoe beleefden de inwoners van Montfoort dat toen?

De Knoperij gaat Nuts!
100 jaar gas, water, riolering en elektriciteit.
Nieuwe aanwinsten
Wie wat bewaart, die heeft watIn deze rubriek laten we u graag een deel zien van wat de SOM ontvangt vanuit de Montfoortse samenleving. Soms een klein en bijzonder voorwerp, de andere keer een bodemvondst en deze keer een complete ‘Montfoort verzameling’. De SOM is er blij mee en bewaart het daarom voor het nageslacht en zal er uit putten voor exposities en publicaties.

Wie wat bewaart, die heeft wat en de SOM bewaart het graag.
Uniek (beeld)materiaal
De heer Vernooy uit Woerden belde en wilde zijn hele Montfoort verzameling aan de SOM overdragen. Hij en zijn vrouw gingen kleiner wonen en moesten ‘opruimen’. Niemand van de kinderen had interesse in de oude spullen van Montfoort en hij ging op zoek naar een goede bestemming.

De heer Vernooy werkte jaren voor de Rabobank in Montfoort en had een hechte band met de gemeenschap. Wij gingen op bezoek en troffen een grote verzameling bijzonder
beeldmateriaal van Montfoort aan: Honderden oude ansichtkaarten, foto’s en krantenberichten keurig in orders gerubriceerd. Hieronder uniek nog niet eerder getoonde beelden van oud-Montfoort. Deze verzameling wilde hij aan de SOM schenken. Hierboven een foto van een deel van de schenking.

Deze schenking bevatte ook een meer dan 100 jaar oud kostuum, oud glaswerk van verenigingen, oude koffertjes, oude religieuze voorwerpen etc. Het is mooi om te zien dat de SOM binnen een jaar tijd al zoveel beeldmateriaal heeft mogen ontvangen. Spullen die anders misschien weggegooid zouden zijn.

Dus, gaat u ‘opruimen’ en komt u oude spullen tegen van Montfoort, denk dan aan de SOM! Wij beoordelen graag of het een mooie toevoeging is aan onze collectie.
Steun ons en word vrijwilliger
Wilt u meer weten over de geschiedenis van Montfoort en wilt u ons helpen deze kennis te delen met anderen? Wordt dan vrijwilliger bij de SOM.
Voor meer informatie mail of bel Lex van Wijk (voorzitter, tel. 06-2242 7484) of bezoek onze site.
Er zijn verschillende taken waar we nog mensen voor nodig hebben:
gastvrouwen en -heren in De Knoperij,
hulp bij het inventariseren en ordenen van de collectie;
hulp bij onderzoek in eigen collectie en archieven elders;
administratieve hulp, ook op financieel gebied.
Werktijden in overleg.
Wat we te bieden hebben: een prettige werksfeer met leuke collegae en veel voldoening.

Met meer vrijwilligers kan De Knoperij vaker open en kunnen we ook meer doen aan onderzoek en publicaties.
Jaarverslagen
Omdat de Stichting Oud Montfoort in april 2019 werd opgericht, liep het eerste boekjaar van april 2019 t/m december 2020. Dat betekent dat het bestuur nu druk bezig is met het jaarverslag over het eerste boekjaar inclusief het financieel jaarverslag plus begroting 2021. Zodra die stukken zijn afgerond en vastgesteld door het bestuur, zullen ze gepubliceerd worden op onze website.
Hetzelfde geldt voor het beleidsplan 2021-2022. Heeft u interesse, bezoek dan onze website.
Agenda
Helaas, De Knoperij is gesloten! Daarom draaiden we de exposite ‘Winter, vroeger en nu’ naar buiten. Dus voorlopig alleen van buiten af te zien:

Onze lopende expositiesTot en met half maart: Winter, vroeger en nuVerwachtVan 1 maart tot 1 mei 2021: 60 jaar KnopenbadVan half maart tot eind mei 2021: De Knoperij gaat Nuts! 100 Jaar gas, water, riolering en elektriciteit
Gluren bij de buren
Gluren bij onze buren, de Vereniging Oud Linschoten, kan over enige tijd letterlijk. Zij kregen in de Dorpsstraat tijdelijk de beschikking over de voormalige slijterij. Nu nog ‘even’ verbouwen en we kunnen bij hen op bezoek. De SOM wenst de VOL veel succes met zowel de verbouwing als bij de opening.

En tijdens de verbouwing gaan de activiteiten gewoon door, coronaproof: Zaterdag 13 februari om 10:30 is er een lezing door Gert van Oudenallen. Het gaat over ‘Schippers in Linschoten’ en is life te zien via de website.  Wilt u de lezing later bekijken, dat kan ook. In beide gevallen gaat u naar hun website.
Stichting Oud Montfoort
Opgericht 12 april 2019
www.oudmontfoort.nl  Mail: info@oudmontfoort.nl
Postadres: Kasteelplein 5, 3417 JG  Montfoort
Bezoekadres: De Knoperij, Keizerstraat 25, 3417 EA
Rek.nr. NL70 RABO 0341 5659 62
KvK: 7456 6369
Bestuur:Lex van Wijk, voorzitter, lexvanwijk@home.nl
Erik Vergeer, secretaris, reegrev@gmail.com
Peter Gruters, penningmeester, tel. 06-1190 7746
Peter Versloot, bestuurslid, tel. 06-4665 1411
Charlotte Kling, bestuurslid, charlottekling92@gmail.com
Comité van Aanbeveling
Burgemeester P. van Hartskamp.
Oud-burgemeester  J.C. de Jong
Ondernemer W. van den Pol
Knooppunt voorzitter  Th. van Kortenhof