Krijgt Stichting Oud Montfoort de ruimte?

 
Mejuffrouw  Zeldenrust en de heer Zaliger houden in het Forum Samenleving van de  gemeenteraad een pleidooi voor Stichting Oud Montfoort.

Mejuffrouw Zeldenrust en de heer Zaliger houden in het Forum Samenleving van de gemeenteraad een pleidooi voor Stichting Oud Montfoort. (Foto: Kees Bazuine (SOM))

“Dames en heren, mijn naam is T.H. Zaliger, bij leven en welzijn ambtenaar ter secretarie in den stede Montfoort rond het jaar 1900”. De heer Zaliger en zijn verder zwijgende collega mejuffrouw Zeldenrust, vertellen van hun onrustig vermoeden dat zij zelf en de geschiedenis van Montfoort vergeten zijn, ondergronds zijn, weggestopt in een grafkelder. Zij doen een beroep op de Forum leden om daar verandering in te brengen. Daarvoor lijkt er een unieke kans te zijn.

In de vergadering van 14 januari van het Forum Samenleving stond het koersdocument Toerisme op de agenda. In dit document wordt het voorgenomen beleid verwoord: Wat heeft Montfoort de toerist te bieden en hoe houdt Montfoort deze toerist vast? Een bezoeker die langer in de stad rondloopt, geeft meer uit, wat helpt om het voorzieningenniveau van Montfoort op peil te houden. Er zijn twee insprekers. Er treden twee ouderwets geklede figuren naar voren.

De heer Versloot van Stichting Oud Montfoort neemt vervolgens het stokje over en vertelt de Forumleden van een unieke kans op een tijdelijk onderkomen in een leegstaande winkel in de Keizerstraat. De eigenaar wil deze ruimte gratis ter beschikking stellen, de Stichting hoeft alleen de energiekosten te betalen. Deze ruimte kan zowel een expositieruimte worden als Toeristisch Informatiepunt. Stichting Oud Montfoort zou daar een toeristenseizoen lang willen bewijzen dat de geschiedenis leeft onder de bevolking en onder de bezoekers van Montfoort. En dat het initiatief van de Stichting om zichtbaar aanwezig te zijn in het centrum van Montfoort levensvatbaar is.

Enkele Forumleden, zoals de heer Bezuijen van D66 en de heer Bovens van Progressief Akkoord , pakken de handschoen op en suggereren een motie in te dienen om dit initiatief financieel mogelijk te maken. Het college, bij monde van de burgemeester, maakt nog voorbehoud. Niet zozeer op inhoudelijke gronden, maar om financiële redenen.

De Stichting Oud Montfoort wacht in spanning af. De heer Zaliger en zijn kompaan, mejuffrouw Zeldenrust kunnen nog niet terug naar hun (laatste) rustplaats.

Klik hier voor onze toespraak.