Gelukkig weer open! 😄 Nieuwsbrief 13

Openingstijden stadsmuseum en TIP De Knoperij
Woensdag van 13:00 tot 16:00 uur
Vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur
Op afspraak is bezoek ook buiten openingsuren mogelijk.
Zie ook www.oudmontfoort.nl

In dit nummer
1. Gelukkig weer open!
2. Langs de IJssel
3. Marcel Wammes – Vrij werk
4. Wie wat bewaart, die heeft wat
5. Juli – Herman de Man-maand
6. Een welverdiende onderscheiding
7. Jaarverslag en beleidsplan
8. Agenda
9. Gluren bij de buren

Gelukkig weer open!

Nieuwe start
Half december vorig jaar moesten de deuren sluiten. Na de opening in juni 2020 en een korte sluitingsperiode in oktober, ook al vanwege corona, moest het Stadsmuseum in december voor een langere periode dicht. In 2020 was De Knoperij 25 weken open en mocht in die tijd ruim 1000 bezoekers verwelkomen.

Gelukkig waren de exposities tijdens de noodgedwongen sluiting zo opgesteld dat ze vanaf de staat te zien bleven: het 60-jarig bestaan van het Knopenbad, de Nuts-tentoonstelling over 100 jaar gas, licht en leidingwater in Montfoort en op het laatst ook nog de 4/5 mei expositie.

Toen de vaccinaties vorderden en de aantallen besmettingen definitief daalden, was het nog spannend wanneer De Knoperij weer open mocht. En gelukkig zijn we weer open! Precies een jaar na de start op 6 juni 2020 maakte De Knoperij een herstart op 9 juni 2021.

U bent weer van harte welkom! Er zijn weer twee aantrekkelijke exposities ingericht. Hieronder meer daarover.

Langs de IJssel

De IJssel als levenslijn van Montfoort
Eerst was er de rivier met langs de regelmatig overstromende oevers broekbos. Moeras vergelijkbaar met wat nu de Biesbosch is. Doordat die oevers overstroomden bij vloed vanuit zee of door hoog water vanuit het achterland, bestonden deze oeverbanken uit zand en klei en waren enigszins begaanbaar en geschikt om op de bouwen.

Zowel de bisschop van Utrecht als de graaf van Holland wilden het moerassige deel, wat we nu het ‘Groene Hart’ noemen, bij hun gebied betrekken. Beiden besloten om vanaf 1000-1100 vanuit respectievelijk het oosten en het westen tot ontginning en drooglegging van het gebied. Mont Fortis begon als grenspost aan de IJssel op de westgrens van Het Sticht en groeide uit tot kasteel.

Een kasteel bij een rivier, de verkeersweg van die tijd, een tol, een herberg, woningen voor ambachtslieden, handelaren en landbouwers … zo ontstond er de woonplaats die in 1329 stadsrechten kreeg. Montfoort bouwde een stadsmuur met poorten en grachten, gevuld vanuit de IJssel.

Tot in de 20e eeuw bleef de Hollandsche IJssel een belangrijke, zo niet de belangrijkste, verbindingsader met oost en west en via de Vaart ook met het noorden. Niet alleen voor vervoer en bedrijvigheid, maar ook als bescherming en voor de afvoer van overtollig (polder) water.

Tot ca. 1920 was de IJssel zelfs de bron waaruit gedronken werd en tot de 60’er jaren van de vorige eeuw werd er in gezwommen. Nu is de IJssel vooral aantrekkelijk voor de pleziervaart die graag even aanlegt in Montfoort. En op warme dagen wordt er nog steeds in de IJssel gezwommen.

De expositie ‘Langs de IJssel’ bevat uniek beeldmateriaal en leuke, bij de scheepvaart passende voorwerpen. Kom eens kijken, de entree is gratis!

Steun ons met een gift
Dat kan ook met een eenmalige gift. Door de coronapandemie heeft de SOM sinds half december geen inkomsten meer gehad. Ook met een eenmalige gift zijn wij blij!
NL70 RABO 0341 5659 62

Marcel Wammes ‘Vrij Werk’

Marcel Wammes woont en werkt als kunstenaar in Montfoort. Marcel exposeert de komende weken in De Knoperij met ‘Vrij Werk’. Eerder was Marcel partner in een grafisch ontwerpbureau. Sinds hij niet meer werkt is hij lid van het ‘Montfoorts Kunstenaars Collectief’ (MKC) en is hij ‘vrij’ om te maken wat hij wil.

Marcel is een veelzijdig kunstenaar. Er staan beelden in steen, er hangen schilderijen en foto’s en er staan werken in keramiek. Verrassende werken, vaak met een knipoog. Marcel vertelde dan ook dat hij zijn kunst niet bloedserieus wil nemen. Humor vindt hij belangrijk.

Te zien en te koop t/m 14 juli in De Knoperij.

Wie wat bewaart, die heeft wat
In deze rubriek laten we u graag een deel zien van wat de SOM ontvangt vanuit de Montfoortse samenleving. Soms een klein en bijzonder voorwerp, de andere keer een bodemvondst en deze keer een oliestel. De SOM is er blij mee en bewaart het daarom voor het nageslacht en zal er uit putten voor exposities en publicaties.

Wie wat bewaart, die heeft wat en de SOM bewaart het graag.

Nu De Knoperij weer open is, lopen inwoners van Montfoort weer graag even binnen. De nieuwe expo bekijken, even een praatje of een verhaal of met een vraag. Zo’n vraag is bijvoorbeeld of wij interesse hebben in ….

Op dag twee van de heropening kwam ze binnen om te vragen of we interesse hadden in een eenpits petroleumstel, nog van haar oma geweest, dus van begin 20e eeuw. “We willen graag even kijken of het in onze ‘Montfoort collectie’ past” zeiden we. Even later stond ze er weer en uit haar rollator kwam dit oliestel met kannetje. En weg was ze.

Lieve mevrouw met rollator. Komt u nog even terug? We schrijven graag uw naam op. Dan weten we wie de schenkster was en zeggen we nog even “Dank u wel!”.

Steun ons
Vrienden van de Stichting Oud Montfoort steunen ons met een bedrag van € 20 of meer per jaar. Door deze steun kunnen wij jaarlijks rekenen op een vast bedrag, wat de exploitatie van De Knoperij aanzienlijk vergemakkelijkt. Draagt u de geschiedenis van Montfoort en ons een warm hart toe, overweeg dan eens om Vriend te worden. Voor meer informatie kunt u terecht op onze site.

Juli – Herman de Manmaand
Van 8 juli a.s. t/m 8 augustus is het Herman de Man-maand. Veel mensen kennen zijn streekromans nog wel, met als bekendste Het Wassende Water. Zij romans spelen bijna allemaal in de Lopikerwaard: Herman woonde o.a. in Woerden, lang in Benschop, Gouda en is begraven in Oudewater. (1898 – 1946).

Herman de Man is een pseudoniem, hij werd geboren als Salomon Herman Hamburger. Hij overleefde de oorlog in Engeland, Canada en Curaçao. Bij terugkomst was zijn Joodse familie vrijwel geheel uitgemoord. Alleen een zoon en een dochter overleefden dankzij de onderduik. Zelf kwam hij in 1946 om bij een vliegtuigongeluk op Schiphol.

Om het erfgoed van Herman de Man te bewaren en nieuwe generaties bekend te maken met zijn beschrijvingen van het leven in de Lopikerwaard is er dus nu de Herman de Man-maand met velerlei activiteiten in alle plaatsen die een rol spelen in zijn boeken.

Dus ook in Linschoten en Montfoort. De Stichting Oud Montfoort heeft in samenwerking met Het Gilde van Stadsgidsen, Het Oude Stadhuis en met de Winkeliersvereniging Montfoort een tweetal arrangementen ontworpen. Gedurende vijf zaterdagen, te beginnen met 10 juli, kunnen geinteresseerden gebruik maken van deze arrangementen.
1. Stadswandeling met lunch (start steeds op 11:30 uur)
2. Stadswandeling met koffie/thee met gebak (start steeds om 14:30 uur)

Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Zie voor aanmelding en kosten op onze website of klik hier.

Een welverdiende onderscheiding

Slechts een enkeling wist er van, Peter Gruters zelf kwam nietsvermoedend naar St. Joseph. Hij was uitgenodigd voor de decoratie van iemand anders. Verbaasd vroeg hij zich af waarom zijn vrouw Marieke er ook was, maar nog had hij niets in de gaten.

Tot burgemeester Petra van Hartskamp-de Jong hem naar voren riep. Een welverdiende onderscheiding voor een man die zich voor meerdere zaken inzet: natuur, vluchtelingen en oudheden.

De Stichting Oud Montfoort feliciteert Peter van harte. Peter is de derde decorandus van de stichting na wijlen Bernhard Weber en, vorige Koningsdag, Peter Versloot.

Wees loyaal, koop lokaal

Steun ons en word vrijwilliger
Wilt u meer weten over de geschiedenis van Montfoort en wilt u ons helpen deze kennis te delen met anderen? Wordt dan vrijwilliger bij de SOM.
Voor meer informatie mail of bel Lex van Wijk (voorzitter, tel. 06-2242 7484) of bezoek onze site.
Er zijn verschillende taken waar we nog mensen voor nodig hebben:
• gastvrouwen en -heren in De Knoperij,
• hulp bij het inventariseren en ordenen van de collectie;
• hulp bij onderzoek in eigen collectie en archieven elders;
• administratieve hulp, ook op financieel gebied.
Werktijden in overleg.
Wat we te bieden hebben: een prettige werksfeer met leuke collegae en veel voldoening.

Met meer vrijwilligers kan De Knoperij vaker open en kunnen we ook meer doen aan onderzoek en publicaties.

Jaarverslag en beleidsplan
Omdat de Stichting Oud Montfoort in april 2019 werd opgericht, liep het eerste boekjaar van april 2019 t/m december 2020. Op de website vindt u het jaarverslag, het financieel jaarverslag en het beleidsplan voor de komende periode 2021-2022.

WIST U dat een gift aan de Stichting voor 125% aftrekbaar is bij de belastingdienst. De SOM is erkend als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en elke gift aan SOM wordt door de Belastingdienst automatisch verhoogd met 25%. Dus schenkt u ons bijv. € 100, dan trekt de belastingdienst €125 van uw belastbaar inkomen af.

Reningnummer SOM: NL70 RABO 0341 5659 62

Hartelijk dank voor uw steun!

Agenda
http://hermandeman.nl/agenda/montfoorts-luncharrangement/De Knoperij is weer open! De periode dat we noodgedwongen stil moesten zitten, gebruikten we om weer een mooie expositie voor te bereiden.

Onze lopende exposities
• Langs de IJssel
• Marcel Wammes – Vrij Werk
Verwacht
• Juli is Herman de Man-maand. Met fietsroutes en tal van activiteiten, ook in Montfoort.
• In Montfoort op zaterdagen rondleidingen gecombineerd met lunch of koffie met gebak. Meer weten, klik hier
• De voorbereidingen voor Open Monumentendag in september zijn in volle gang.•

Gluren bij de buren
Gluren bij onze buren, de Vereniging Oud Linschoten, kan binnenkort letterlijk. Zij kregen in de Dorpsstraat tijdelijk de beschikking over de voormalige slijterij. De verbouwing is bijna klaar en vanaf de tweede helft van juni kan u bij hen op bezoek. De SOM wenst de VOL veel succes bij de opening.

Wilt u lezingen die de VOL in de afgelopen periode organiseerde nog bekijken, dat kan. Ga dan naar hun website.

Stichting Oud Montfoort
Opgericht 12 april 2019
www.oudmontfoort.nl Mail: info@oudmontfoort.nl
Postadres: Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort
Bezoekadres: De Knoperij, Keizerstraat 25, 3417 EA
Rek.nr. NL70 RABO 0341 5659 62
KvK: 7456 6369
Bestuur:
• Lex van Wijk, voorzitter, lexvanwijk@home.nl
• Erik Vergeer, secretaris, reegrev@gmail.com
• Peter Gruters, penningmeester, tel. 06-1190 7746
• Peter Versloot, bestuurslid, tel. 06-4665 1411
• Charlotte Kling, bestuurslid, charlottekling92@gmail.com

Comité van Aanbeveling
Burgemeester P. van Hartskamp.
Oud-burgemeester J.C. de Jong
Ondernemer W. van den Pol
Knooppunt voorzitter Th. van Kortenhof