Nieuwsbrief 17

Gelukkig weer helemaal open We beginnen dit artikel met een oude foto. Op de plek waar nu De Knoperij is gevestigd, was vroeger de tabakswinkel van Bas van Vliet. Van Kortenhof bouwde nieuw, het Havenbrugje werd verbreed, de smederij van Dolderman werd afgebroken en nieuw opgebouwd, Van Kortenhof we...

Share